Pierwszy raport zintegrowany Grupy PGE za 2015 rok wyróżnia łatwość w dotarciu do informacji oraz przejrzystość zawartych w nim danych. Dodatkowym atutem publikacji jest przedstawienie pełnego przekroju działalności firmy w ciekawy dla wszystkich grup interesariuszy sposób, np. przy pomocy interaktywnego modelu biznesowego PGE.

Dostosowując się do trendów światowych, Grupa PGE po raz pierwszy przygotowała raport nie tylko zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative G4, ale także w oparciu o standard International Integrated Reporting Council (IIRC). Raport zintegrowany jest kolejnym krokiem w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w Grupie PGE – stanowi potwierdzenie dojrzałości organizacji, jej wysokiego poziomu świadomości w zarządzaniu kwestiami kluczowymi dla niej i jej otoczenia. Poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami interesariuszy Grupy PGE.

Ważnym aspektem raportowania zintegrowanego jest możliwość kompleksowej prezentacji działalności PGE. Takie łączenie ze sobą danych o firmie z różnych obszarów działalności buduje jej wartość, pozwala na pokazanie spójnego, całościowego obrazu. Zarządzanie w sposób odpowiedzialny społecznie staje się tym samym integralną częścią strategii biznesowej naszej firmy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podstawowym celem raportu zintegrowanego jest połączenie raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz kwestii związanych z ładem korporacyjnym w jednym spójnym dokumencie. Zgodnie z wytycznymi IIRC, treść raportu została zaprezentowana w oparciu o sześć podstawowych kapitałów firmy: finansowy, produkcyjny, ludzki, naturalny, intelektualny oraz społeczny. Taka prezentacja informacji w kompleksowy i zrozumiały sposób prezentuje zdarzenia z poprzedniego roku oraz podejmuje próbę oceny wpływu tych zdarzeń na przyszłość firmy.

Na podstawie wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC) zmieniliśmy strukturę prezentowanych informacji nawiązując do filarów, na których opiera się raportowanie zintegrowane: Grupa i jej organizacja, Otoczenie rynkowe, Zarządzanie Ryzykiem, Model biznesowy i Działalność. Ponadto zmieniliśmy sposób prezentacji działalności Grupy PGE, aby pokazać, w jaki sposób przenikają się w niej kapitały, które przetwarzamy i na które mamy wpływ. Chcemy, żeby informacje o naszej firmie i sposobie działania były prezentowane w sposób przystępny i interesujący. Staramy się, aby każdy kolejny raport spełniał najwyższe standardy i oczekiwania wszystkich interesariuszy – mówi Henryk Baranowski.

Ważnym aspektem Raportu zintegrowanego PGE jest dbałość o odbiorców o szczególnych potrzebach. Wśród zastosowanych funkcjonalności wymienić można m.in. dodatkowy kontrast dla osób słabowidzących. Raport umożliwia także pobranie danych finansowych w edytowalnym formacie i ich samodzielną analizę. Dostępne są również liczne narzędzia interaktywne, a informacje prezentowane są w postaci infografik oraz interaktywnych modeli. Raport zawiera komentarze wideo przedstawicieli poszczególnych obszarów działalności i jest dostępny wyłącznie w postaci raportu online, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Można go otworzyć na komputerze, smartfonie i tablecie.

Link do raportu zintegrowanego PGE: http://raportzintegrowany.gkpge.pl/

 

gkpge_biuroPrasowe_site