Podpisane zostały także Porozumienie o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland Sp.  z o.o., a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy Zakładami Azotowymi Puławy S.A., a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Projekt pod nazwą „Elektrownia Puławy” został zainicjowany 23 grudnia 2008r. przez Vattenfall Poland Sp. z o.o. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 23 kwietnia 2010r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (ZAP) oraz Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. (wstępujący w obowiązki Vattenfall Poland Sp. z o.o.) podpisały umowę określającą warunki współpracy partnerów przy realizacji przedsięwzięcia energetycznego polegającego na wybudowaniu i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy powyżej 1400 MWe. W związku z przyjęciem przez Grupę Vattenfall nowej strategii oraz uaktualnieniem portfela inwestycyjnego w kierunku energetyki odnawialnej i rozważanym zbyciem aktywów energetycznych w Polsce Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. zweryfikowała plany inwestycyjne na rynku polskim w wyniku, czego Vattenfall w listopadzie 2010r. przekazał do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA informację dotyczącą rozpoczęcia procesu poszukiwania partnera dla Zakładów Azotowych „Puławy” SA i przekazania praw do projektu „Elektrownia Puławy”.

Podjęte działania zakończyły się porozumieniem wszystkich stron i podpisaniem umów dot. współpracy. Projekt ma na celu wybudowanie elektrowni lub elektrociepłowni o mocy zainstalowanej ok. 840MWe Dodatkowa informacja o PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju: PGE Polska Grupa Energetyczna. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA składa się z centrali i 11 oddziałów, które znajdują się w różnych miastach Polski. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie.

Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 76% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej - wytwarza ok. 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Dostarcza na rynki lokalne blisko 22,4 mln GJ ciepła. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zatrudnia łącznie ponad 22 tys. pracowników. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6.511.612.360,00 zł. Dodatkowa informacja o Grupie Kapitałowej PGE: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 milionów domów, firm i instytucji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%. Grupa Kapitałowa PGE jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku wyniosła około 53 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,2 GW.  

Zapis konferencji prasowej z 31.05.2011 r. na temat projektu " Elektrownia Puławy"  

gkpge_biuroPrasowe_site