Podpisanie umów jest konsekwencją umów warunkowych zawartych z Iberdrolą (26 lutego 2013) i z EBOiR (21 czerwca 2013) oraz uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację (4 czerwca 2013).

Zgodnie z umowami z Iberdrolą oraz EBOiR, PGE nabyła trzy operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, tj. 40,5 MW w województwie warmińsko-mazurskim, 18 MW w województwie pomorskim i 12 MW w województwie podkarpackim, z zabezpieczonym kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów do 2029 roku.

Produkcja energii elektrycznej w przejętych farmach wiatrowych wyniosła w 2012 roku łącznie ok. 143 GWh. PGE dodatkowo przejęła dwa projekty na zaawansowanym etapie rozwoju o mocy 36 MW, których termin oddania do eksploatacji planowany jest w latach 2014-2016. Wartość transakcji (Enterprise Value) obejmującej nabycie udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 366 mln zł. Transakcja przejęcia farm wiatrowych spółki Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. jest kolejnym krokiem, po przejęciu farm wiatrowych od DONG Energy A/S, w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz przyczynia się do poszerzenia przez PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie.

Transakcja obejmuje także przejęcie części pracowników Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. w Polsce. Po transakcji z Iberdrolą moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta z 198,5 MW do 269 MW.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

gkpge_biuroPrasowe_site