Na podstawie umowy, PGE nabędzie trzy operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, oraz pakiet projektów wiatrowych. Energa zaś nabędzie farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 114 MW oraz pakiet projektów wiatrowych. Wartość transakcji obejmującej nabycie 75% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. wyniesie ok. 840 mln zł, co przekłada się na wartość transakcji na poziomie ok. 1,1 mld zł za 100% udziałów.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych od Iberdrola jest kolejnym, po przejęciu farm wiatrowych od DONG Energy A/S, krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie. Przewiduje się, że finalizacja transakcji nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy 2013 roku. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Doradcą wiodącym PGE w procesie przejęcia farm wiatrowych jest Bank Zachodni WBK z grupy Santander.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site