Podpisanie niniejszej umowy jest konsekwencją umowy warunkowej zawartej 19 lutego br. oraz uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację decyzją z dnia 4 czerwca 2013 roku.

Zgodnie z umową z DONG Energy, PGE nabyła operujące farmy wiatrowe w Karnicach o zainstalowanej mocy 30 MW oraz Jagniątkowie o zainstalowanej mocy 30,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, odpowiednio dla farmy w Karnicach do końca 2020 roku oraz dla farmy w Jagniątkowie do końca 2017 roku.

Produkcja energii elektrycznej w obu farmach wiatrowych w 2012 roku wyniosła łącznie 146 GWh. Ponadto, PGE przejęło pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW, w tym 130 MW projektów będących w zaawansowanym stadium rozwoju, których termin oddania do eksploatacji planowany jest stopniowo w latach 2014-2016. Planowany termin oddania do eksploatacji pozostałych projektów to lata 2017-2018. Wartość transakcji (Enterprise Value) z DONG Energy, zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 683 mln zł.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych wpisuje się w strategiczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz poszerzenie przez Grupę PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie. Transakcja obejmuje także przejęcie zespołu pracowników DONG Energy w Polsce. Po transakcji z DONG Energy moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta ze 138 MW do ok. 198,5 MW.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site