Na łączną kwotę udzielonego kredytu o wartości 5,5 mld zł składa się kredyt terminowy o wartości 3,63 mld zł oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld zł. Zgodnie z zapisami umowy kredyt powinien zostać spłacony do 30 września 2023 r. Zaufanie okazane nam przez instytucje finansowe to dowód na to, że Grupa PGE jest silnym, przewidywalnym i stabilnym partnerem. Umowa na kredyt konsorcjalny, który pozwoli na efektywne finansowanie naszych inwestycji, stanowi kolejny krok w realizacji założonych celów budowania wartości Grupy PGE dla akcjonariuszy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Jako lider polskiego sektora energetycznego wyznaczyliśmy sobie plan inwestycyjny, który obejmuje cały łańcuch budowania wartości Grupy. Nasze kluczowe projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a ich zakres jest imponujący w skali całego kraju – dodaje Marek Woszczyk.

Grupa PGE zamierza przeznaczyć środki na rozwój efektywnych aktywów wytwórczych spełniających wymogi środowiskowe, takich jak budowa dwóch nowych bloków na węgiel kamienny na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole o wartości 11,6 mld zł brutto. Zaawansowanie realizacji budowy przekroczyło już 20 proc. Strategicznie istotnym celem programu inwestycyjnego dla Grupy jest także poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej w obszarze dystrybucji. W skład konsorcjum, które udzieliło kredytu Grupie Kapitałowej PGE wchodzą: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale Corporate and Investment Banking. Agentem kredytu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A.

gkpge_biuroPrasowe_site