Podpisane porozumienie wieńczy ważny etap dialogu  prowadzonego ze Stroną Społeczną w związku z realizacją Programu Konsolidacji GK PGE.

Na mocy zawartej umowy pracownicy elektrowni, elektrociepłowni i przedsiębiorstw energetyki cieplnej należących do GK PGE otrzymali gwarancję zachowania praw pracowniczych oraz innych świadczeń przysługujących im w ramach obowiązujących dotychczas umów i porozumień, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania.

Jest to ostatnia z umów gwarancyjnych w ramach dialogu społecznego w sprawie Konsolidacji Grupy PGE. Podobne umowy gwarancyjne zostały wcześniej podpisane ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników kopalń oraz spółek dystrybucyjnych i sprzedaży detalicznej z GK PGE.

Podpisane przez nas porozumienia to sukces obydwu stron zaangażowanych w dialog społeczny. Negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu umów pracowniczych były procesem długim i złożonym, jednak dzięki konstruktywnym rozmowom udało nam się uzyskać pełną akceptację pracowników dla Programu Konsolidacji GK PGE – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.  

***

Informacje o Programie Konsolidacji PGE

Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE jest obok programu inwestycyjnego i programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, jednym z najważniejszych działań strategicznych PGE. Celem Programu Konsolidacji jest uzyskanie silnej pozycji rynkowej i finansowej zapewniającej Grupie Kapitałowej m.in. dalszy rozwój oraz długofalowe budowanie przewagi konkurencyjnej PGE na rynku.

gkpge_biuroPrasowe_site