W obradach uczestniczyli przedstawiciele polskich i amerykańskich firm, amerykańskiej administracji oraz instytucji badawczo-rozwojowych.

Obrady Okrągłego stołu dotyczyły m.in. takich kwestii jak: budowa instalacji CCS, energetyka odnawialna, konwencjonalne źródła energii (ropa naftowa i gaz ziemny), czy energetyka atomowa. Dyskutowano również na tematy związane z finansowaniem inwestycji energetycznych zarówno w Polsce, jak i USA.

Spotkaniu  przewodził Marcin Korolec, Wiceminister Gospodarki oraz Juan Verde Z-ca Sekretarza ds. Handlu dla Europy.

PGE Polska Grupa Energetyczna reprezentowali: Monika Morawiecka, Wicedyrektor w Departamencie Strategii i Inwestycji, która wzięła udział w panelu poświęconym Czystym technologiom węglowym oraz instalacjom wychwytywania i składowania CO2 oraz Marcin Ciepliński, prezes PGE Energia Jądrowa, który zabrał głos w dyskusji dotyczącej energetyki jądrowej.

Organizatorem Polsko-Amerykańskego Okrągłego Stołu Energetycznego była Ambasada RP w Waszyngtonie, Amerykańskie Stowarzyszenie Energii i Amerykańska Izba Handlowa. Kolejna edycja Okrągłego Stołu odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

gkpge_biuroPrasowe_site