W sesji plenarnej Forum wraz z Prezydentami Bronisławem Komorowskim i Wiktorem Janukowyczem i innymi przywódcami oraz przedstawicielami największych firm energetycznych Prezes Zadroga dyskutował o przyszłości i problemach integrującego się rynku energii elektrycznej w Europie. Spotkanie w Davos było także okazją do rozmów z szefami największych europejskich firm energetycznych. Prezes Zadroga brał też udział w spotkaniu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych i Ministerstwo Skarbu Państwa, pod hasłem Warszawa jako ekonomiczne i finansowe centrum regionu. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, organizowane przez przedstawiciela polskiego biznesu w trakcie Forum w Davos. Celem spotkania była promocja polskiej gospodarki, polskiego rynku kapitałowego i warszawskiej giełdy wśród uczestników Forum Ekonomicznego.   Idea Światowego Forum Ekonomicznego narodziła się w 1971 roku; do Davos polityczni przywódcy po raz pierwszy zostali zaproszeni w 1974 roku. Co roku do szwajcarskiego kurortu zjeżdża ok. 2 tys. przedstawicieli świata polityki, biznesu i intelektualistów. Przez kilka dni dyskutują o najistotniejszych aktualnych problemach społecznych i gospodarczych.

gkpge_biuroPrasowe_site