Wręczenie statuetek mecenasom i sponsorom Filharmonii Narodowej to symboliczny gest podziękowania za zaangażowanie w zakończonym właśnie sezonie artystycznym. PGE Polska Grupa Energetyczna, jako firma kontynuująca współpracę z Filharmonią Narodową, otrzymała statuetkę Mecenasa Roku kolejny rok z rzędu.

Filharmonia Narodowa doceniła nie tylko zaangażowanie firmy w organizację koncertów wybitnych artystów, ale także współpracę przy nowym projekcie – niedzielnym cyklu edukacyjnym „Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów”.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 2 czerwca podczas koncertu zamykającego sezon 2016/2017. W programie koncertu znalazł się popularny Koncert wiolonczelowy e-moll Edwarda Elgara, który zagrał jeden z najlepszych współczesnych wiolonczelistów – Johannes Moser oraz baśniowa kantata Das klagende Lied Gustava Malera. Orkiestrę i Chór Filharmonii Narodowej poprowadził maestro Jacek Kaspszyk.

Statuetkę Mecenasa Roku, z rąk maestro Jacka Kaspszyka, w imieniu PGE odebrał Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

gkpge_biuroPrasowe_site