Realne jest, aby prąd z pierwszego bloku popłynął już w 2020 roku. – poinformował

14 stycznia 2008 podczas briefingu prasowego Tomasz Zadroga, Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Planowana jest budowa i oddawanie do eksploatacji poszczególnych bloków elektrowni atomowych w cyklu dwuletnim.

Według szacunków PGE koszt budowy 1 MW mocy wynosi 2,5 – 3 mln euro.  "Koszty budowy są wyższe o ok. 50% niż w przypadku elektrowni węglowych, ale rozkładają się na dwukrotnie dłuższy okres czasu. Elektrownia węglowa jest eksploatowana 30 - 40 lat, w przypadku elektrowni jądrowej to 60 lat" - dodał Prezes Zadroga.

PGE prowadzi obecnie badania możliwych lokalizacji przyszłych elektrowni kierując się głównie dwiema przesłankami: bilansem hydrologicznym (do chłodzenia potrzebna jest woda) i bilansem infrastrukturalnym (deficyt mocy).  "W grę wchodzi północna część Polski. W przypadku drugiej lokalizacji - rozważamy wschodnią cześć Polski" - wyjaśnił Prezes Zadroga.

Realizacja budowy elektrowni jądrowych przeprowadzona będzie wspólnie z innymi podmiotami. PGE dążyć będzie do współpracy i utworzenia konsorcjum z firmami, które posiadają doświadczenie w budowie i zarządzaniu elektrowniami jądrowymi.

13 Stycznia 2009 Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Pełnomocnik rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej przygotuje i przedstawi Radzie Ministrów projekt tego programu, który określać będzie liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni jądrowych.

Rząd zobowiązał także Ministra Skarbu Państwa do zapewnienia współpracy PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA przy przygotowaniu i realizacji programu.

gkpge_biuroPrasowe_site