Uczestnicy tegorocznej konferencji dyskutować będą m.in. o problemach branży energetycznej oraz najważniejszych wydarzeniach sektora w mijającym roku. PGE jest inicjatorem dyskusji poświęconej rozwojowi energetyki atomowej w Polsce. Pierwszego dnia konferencji w ramach paneli ”Europejski rynek energii” i „Energetyka zależna od węgla” zaproszeni goście poruszą tematy związane z przyszłością europejskiego rynku energii. Głos w dyskusji zabiorą także przedstawiciele spółek należących do Grupy Kapitałowej PGE: Robert Bański - Wiceprezes PGE Electra S.A. Jacek Kaczorowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PGE KWB Bełchatów S.A. Po konferencji, podczas Uroczystej Gali rozdane zostaną nagrody EUROPOWER 2009 w kategoriach: Innowacyjne rozwiązania w energetyce, Rozwój energetyki odnawialnej, Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce, Rozwiązania energetyczne w przemyśle, Osobowość roku w energetyce. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została nominowana przez Radę Programową Konferencji Europower 2009 w kategorii „Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce” za stworzenie Departamentu Energetyki Atomowej. Drugi dzień konferencji EUROPOWER 2009 poświęcony będzie nowoczesnym rozwiązaniom w sektorze energetycznym. W dyskusji „Energetyka atomowa szansą dla Polski”,  omówiony zostanie proces inwestycyjny w energetykę jądrową, a przedstawiciele z krajów już pozyskujących energię z atomu, podzielą się doświadczeniami w tym zakresie. W imieniu PGE wystąpi Wojciech Topolnicki - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Finansów. Druga część dnia poświęcona będzie „Energii odnawialnej w UE i Polsce”. O stanie polskiej infrastruktury przesyłowej i niezbędnej modernizacji dyskutować będzie m.in. Krzysztof Konaszewski - Prezes PGE Energia Odnawialna S.A. Konferencja EUROPOWER już od 12 lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objął: Wicepremier i Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak, Minister Środowiska - Maciej Nowicki oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki. Więcej informacji o konferencji na stronie: http://www.europower.com.pl/    

gkpge_biuroPrasowe_site