Zagadnienia V Forum Energetycznego, odbywającego się w dniach 8 -10 listopada 2010 r. w Sopocie, koncentrują się na możliwościach współpracy energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, problemach finansowania projektów energetycznych, nowych technologiach w sektorze oraz kwestiach związanych z renesansem energii nuklearnej. Wśród prelegentów nie zabraknie także przedstawicieli PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Trzeciego dnia Forum, Marek Szostek, Wiceprezes Zarządu PGE, weźmie udział w panelu „Restrukturyzacja sektora energetycznego w Europie Środkowo Wschodniej”. Dyskusja ta będzie próbą wskazania czynników hamujących rozwój sektora w regionie oraz szans, z których powinny skorzystać w dłuższej perspektywie koncerny energetyczne. Dotychczasowe edycje Forum odbywały się dwukrotnie w Budapeszcie oraz w Pradze.

gkpge_biuroPrasowe_site