Obchody 20-lecia polskiego rynku kapitałowego zorganizowane zostały w rocznicę podpisania aktu założycielskiego i pierwszego notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Honorowy Patronat nad jubileuszem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podczas uroczystej Gali w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczone zostały odznaczenia państwowe połączone z wręczeniem Nagrody im. Lesława A. Pagi. Aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Olgierd Dziekoński. Uhonorowane zostały osoby zasłużone dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego – Pan Grzegorz Domański, Wiesław Rozłucki, Ludwik Sobolewski i Jacek Socha. Nagroda im. Lesława A. Pagi jest wyróżnieniem honorowym, której celem jest podkreślenie roli, jaką w polskim biznesie, gospodarce i życiu publicznym odgrywają ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni. Szczególny akcent przy ocenie kandydatów do nagrody jest położony na działalność zgodną z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi.

gkpge_biuroPrasowe_site