PGE jest w trakcie procesu konsolidacji i integracji. Będzie to największy tego typu proces w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakłada uproszczenie struktury kapitałowej poprzez utworzenie 6 dużych Spółek zajmujących się działalnością stricte energetyczną. Aktywa spoza działalności podstawowej zostaną wniesione do oddzielnej spółki. PGE planuje do 2012 r, zainwestować 38,9 mld zł w budowę nowych oraz modernizację istniejących mocy wytwórczych, w nowe technologie, aktywa dystrybucyjne, wydobywcze i wytwórcze.Plan konsolidacji i integracji PGE zakłada wydzielenie 6 spółek odpowiedzialnych za podstawową działalność Grupy, czyli energetykę. Będą to spółki zarządzające w podstawowych segmentach działalności Grupy: Wydobycie i Wytwarzanie (Energetyka Konwencjonalna), Energetyka Atomowa, Energetyka Odnawialna, Obrót Hurtowy Dystrybucja oraz Sprzedaż Detaliczna. Dodatkowo jasno określona zostanie rola Centrum Korporacyjnego PGE oraz Spółek Zarządzających Liniami Biznesowymi. PGE zamierza przenieść aktywa spoza działalności podstawowej do dodatkowego podmiotu w celu skutecznego procesu zarządzania nimi. "Chcemy zwiększyć efektywność zarządzania i swobodę działania operacyjnego w ramach linii biznesowych. Konsolidacja ma też przynieść redukcję kosztów operacyjnych i kosztów pozyskiwania kapitału" – powiedział Prezes PGE Tomasz Zadroga Zakładane są efekty konsolidacji w trzech kluczowych obszarach: operacyjnym, rynkowym i marketingowym oraz finansowym. Chodzi m.in. o zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wartości PGE w kontekście planowanej prywatyzacji, czy optymalizację przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej PGE.  Drugim istotnym elementem strategii jest program inwestycyjny na lata 2009-2012 zgodny z misją Grupy, czyli budową wartości dla akcjonariuszy poprzez wypełnianie energetycznych potrzeb klientów w Polsce i za granicą.  "Nasz program inwestycyjny na najbliższe cztery lata zamyka się kwotą prawie 40 mld zł. Będziemy w stanie realizować tak ambitne cele dzięki generowaniu zysków i rynkowi długu. Po środki na inwestycje idziemy też na giełdę" - powiedział Wojciech Topolnicki, wiceprezes PGE.Najważniejsze projekty inwestycyjne na najbliższe lata przewidziane w strategii PGE to budowa nowych mocy wytwórczych, rozwój i zwiększenie efektywności sieci dystrybucyjnych, rozwój technologii związanych z wzrostem sprawności bloków oraz ograniczanie emisji CO2 (w tym budowa instalacji CCS). Obecnie trwają prace przy budowie bloku o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów, który w przyszłości zostanie wyposażony w instalację do wychwytywania, transportowania i składowania CO2. Grupa przygotowuje się też do inwestycji w bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole i blok 11 w Elektrowni Turów. Projektem realizowanym od podstaw jest Elektrownia Lublin, która będzie posiadała moc zainstalowaną 2 x 800 MW, a planowana data jej uruchomienia to przełom 2015 i 2016 r. Program inwestycyjny PGE to także inwestycje w energetykę odnawialną. PGE Energii Odnawialnej planuje wybudowanie morskich oraz lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 2 000 MW. Grupa rozpoczęła także proces przygotowawczy do inwestycji w dwie elektrownie atomowe. Obecnie podejmowane są decyzje odnośnie kształtu konsorcjum odpowiedzialnego za ten projekt. PGE posiadać będzie 51% udziału w tym przedsięwzięciu. Konferencja prasowa 11.05.2009

gkpge_biuroPrasowe_site