Podczas Kongresu poruszano kluczowe dla sektora energetycznego zagadnienia. Paneliści rozmawiali o aktualnie realizowanych, a także planowanych projektach związanych z budową i modernizacją mocy wytwórczych. Podczas pierwszego dnia Kongresu przedstawiciel Grupy PGE wziął udział w panelu dyskusyjnym. Monika Morawiecka zabrała głos w panelu: „Strategie inwestycyjne energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce”, podczas którego poruszony został, między innymi temat Programu Jądrowego PGE. Drugiego dnia Kongresu paneliści dyskutowali nad rozwojem energetyki odnawialnej a także wyzwaniami stojącymi przed polską kogeneracją. Kongres Powerpol od 11 lat jest jednym z ważniejszych wydarzeń w branży energetycznej w Polsce. Panelowa formuła Kongresu połączona z wystąpieniami indywidualnymi przedstawicieli największych firm energetycznych w kraju stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie zmian zachodzących na rynku. Więcej informacji na temat Kongresu POWERPOL można znaleźć na stronie: http://www.ecb.biz.pl/powerpol/

gkpge_biuroPrasowe_site