Pierwszego dnia konferencji przedstawiciele największych firm, sektora publicznego i kancelarii prawnych rozmawiali o czynnikach sukcesu w zarządzaniu działem prawnym. Swoją prezentację przedstawił Wiceprezes Zarządu PGE - Piotr Szymanek. Mówił o optymalnym modelu organizacji działu prawnego gwarantującym skuteczność. Wiceprezes Piotr Szymanek zaznaczył, że menedżerowie nie oczekują dziś od prawnika opinii w sprawie wariantów postępowania, lecz rekomendacji jednej właściwej drogi. Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące najlepszych praktyk funkcjonowania działów prawnych, współpracy z Kancelariami, zasad compliance, ale też aktualizacji wiedzy z zakresu prawa konkurencji, prawa własności Intelektualnej, prawa pracy oraz poznania najbardziej gorących branżowych problemów prawnych. Przedsiębiorstwa rozbudowują wewnętrzne działy prawne, a ich szefowie stają się biznesowymi partnerami zarządów korporacji – pod taką diagnozą podpisywali się zarządzający działami prawnymi.

gkpge_biuroPrasowe_site