PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, realizuje dwa projekty inwestycyjne, które w zdecydowany sposób przyczynią się do ograniczenia emisji tlenków siarki i pyłów w Elektrowni Turów oraz tlenków azotu w Elektrowni Opole.Inwestycje pozwolą na spełnienie zaostrzonych standardów emisyjnych nałożonych unijną dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

Instalację redukującą emisję tlenków azotu (NOx) do atmosfery w czwartym bloku Elektrowni Opole oddano do eksploatacji 6 czerwca. Zastosowanie techniki oczyszczania spalin, tzw. metody niekatalitycznej pozwala na zmniejszenie emisji z 500 mg/nm³ do poziomu poniżej 200 mg/nm³. 14 marca br. rozpoczęto natomiast budowę instalacji do ograniczania emisji tlenków siarki na blokach 4-6 w Elektrowni Turów. Dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania emisja SO2 zostanie obniżona z 400 mg/nm³ do 200 mg/nm³. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery, z poziomu 100 mg/nm³ do 20 mg/nm³. Wprowadzenie innowacyjnej regulacji wentylatorów spalin pozwoli również na zmniejszenie poziomu hałasu.

gkpge_biuroPrasowe_site