PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie 2009 roku. Debiut na giełdzie poprzedziła Pierwsza Oferta Publiczna o wartości niemal 6 mld zł. Była to jedna z największych ofert w historii polskiego rynku kapitałowego oraz największa spośród ubiegłorocznych w całej Europie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych poinformował, że po sesji w dniu 19 marca br. zostanie przeprowadzona rewizja roczna indeksów, w wyniku której akcje PGE wejdą w skład WIG20.

gkpge_biuroPrasowe_site