Będzie ono działać na rzecz zwiększenia sprawności wytwarzania energii poprzez rozwijanie technologii węglowych ogniw paliwowych.

Konsorcjum zostało powołane z inicjatywy Ministra Gospodarki.

W dniu 16 czerwca 2010r., porozumienie w imieniu Zarządu PGE podpisali Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Marek Szostek oraz Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Piotr Szymanek.

Obok PGE, do konsorcjum przystąpiły: Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa, Południowy Koncern Energetyczny - Grupa Tauron, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska.

Celem konsorcjum jest zbudowanie i zademonstrowanie pracy węglowego ogniwa paliwowego o wielkości pozwalającej na sprawdzenie możliwości wdrożenia tej technologii na skalę przemysłową.

Biorąc pod uwagę wiek większości bloków węglowych pracujących w tej chwili w polskich elektrowniach, w naszej branży inwestycje w Badania i Rozwój są wręcz obowiązkiem.  Dlatego bez wahania przystępujemy do tego konsorcjum – powiedział Piotr Szymanek, Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Węglowe ogniwo paliwowe to czysta i wysokosprawna technologia, która zmienia energię chemiczną zawartą w paliwie bezpośrednio w energię elektryczną. Paliwo nie jest spalane w sposób tradycyjny, a sprawność węglowego ogniwa paliwowego jest  wyższa od sprawności konwencjonalnego bloku węglowego.

Będzie ono działać na rzecz zwiększenia sprawności wytwarzania energii poprzez rozwijanie technologii węglowych ogniw paliwowych.

gkpge_biuroPrasowe_site