PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego oraz RWE AG, jedno z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych, będą współpracować w trzech obszarach: rozwoju myśli technicznej dotyczącej przyszłych systemów dostarczających energię elektryczną, programów badawczo-rozwojowych w istotnych obszarach technologicznych oraz wymiany wiedzy w zakresie kształcenia i podnoszenia poziomu kadr.

„PGE zamierza rozwijać proefektywnościowe rozwiązania techniczne w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Możliwe są wspólne prace studialne dotyczące rozwoju sektora, a także realizacja projektów pilotażowych dla wybranych technologii. Dbałość o ciągłości pracy i wysoki poziom kadr w energetyce to kolejny obszar współpracy. Zakładamy wymianę metod i programów kształcenia” - powiedział Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. „PGE uczestniczy w realizacji wielu prac badawczych związanych z rozwojem nowych technologii. Efektem tych prac jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości Grupy. Współpraca z RWE zintensyfikuje nasze działania w tym zakresie” - powiedziała Bogusława Matuszewska, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

“Prace badawczo-rozwojowe mają dla RWE strategiczne znaczenie. Naszym celem są sprawne, przyjazne dla klimatu i inteligentne systemy dostarczania energii. RWE pracuje nad taką przyszłością prowadząc wiele przedsięwzięć we wszystkich obszarach łańcucha wartości. Zmieniające się rynki energetyczne wymagają innowacyjnych pomysłów i nowych partnerstw. Dlatego jest mi ogromnie miło rozpocząć dziś tę nową współpracę z PGE” – powiedział Peter Terium, Prezes RWE AG.

“Jestem przekonany, że wyniki współpracy z Grupą PGE i wzajemna wymiana doświadczeń przyczynią się do dalszego rozwoju sektora energetycznego w Polsce” – stwierdził Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE East. PGE realizuje wiele badań, m.in. związanych z rozwojem nowych technologii czystego węgla. Współpracuje w tym zakresie z polskimi uczelniami i instytutami badawczymi (AGH, Politechnika Śląska, Częstochowska i Wrocławska, Polska Akademia Nauk, Instytut Energetyki oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla). Grupa bierze także udział w badaniach i projektach podejmowanych przez konsorcja zagraniczne, m.in. Konsorcjum FLEX COAL (nowy rodzaj palnika do kotłów) czy Konsorcjum WOP (węglowe ogniwa paliwowe).

Powyższe działania pozwolą zoptymalizować produkcję, ograniczyć wpływ na środowisko oraz zredukować koszty. RWE prowadzi prace badawczo-rozwojowe w bardzo licznych dziedzinach, poczynając od wydobycia surowców, przez wytwarzanie elektryczności, eksploatację sieci i magazynowanie energii, aż do inteligentnych produktów dla odbiorców końcowych. Przy tym RWE korzysta nie tylko z własnej wiedzy, ale także ze współpracy z partnerami przemysłowymi, takimi jak projektanci zakładów czy branża chemiczna, a także uczelnie i instytucje badawcze. W uznaniu silnego zaangażowania RWE w wiele strategicznych dziedzin innowacji w zakresie energetyki i stale rosnącej liczby rejestrowanych patentów, European School of Management and Technology (ESMT), uznała RWE za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne w Europie w 2012 roku.

***

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zatrudnia 72 tysiące osób, zaopatruje prawie 17 milionów klientów w energię elektryczną i niespełna 8 milionów klientów w gaz.

RWE jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii. Obecne jest także w Europie Środkowej. Działa nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Największymi firmami należącymi do RWE w Polsce są RWE Polska – odpowiedzialna wspólnie ze spółką RWE East za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię około 900 tysiącom klientów oraz firma RWE Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Do RWE w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy 152 megawatów. Poprzez dodatkowe inwestycje do 2015 roku RWE planuje osiągnięcie łącznej mocy 300 MW w energii wiatrowej w Polsce.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe RWE:
+48 (22) 821 41 51
Email: biuro.prasowe@rwe.pl
www: www.rwe.pl/media

Biuro prasowe PGE:
+48 (22) 340 11 21
Email: biuro.prasowe@gkpge.pl
www: www.gkpge.pl/biuro-prasowe

gkpge_biuroPrasowe_site