Zasadnicza część konferencji poświęcona była istotnym z punktu widzenia polskiej gospodarki zagadnieniom prawnym, technicznym oraz ekonomicznym mającym strategiczne znaczenie dla budowania gospodarki niskoemisyjnej, opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach. Wiceprezes Zarządu PGE S.A. - Paweł Skowroński zabrał głos w panelu: „Prezentacja Białej Księgi, czyli rozwiązań w zakresie redukcji emisji i budowy gospodarki niskoemisyjnej”. Mówił na temat demonstracyjnej instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla – CCS. Instalacja taka ma powstać w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów na nowym bloku 858 MW. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy mówili o zaostrzających się wymogach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Podczas tegorocznej edycji konferencji, jako wydarzenie towarzyszące, odbyło się otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, podczas którego prowadzone były społeczne konsultacje poszczególnych zagadnień Białej Księgi. Biała Księga to dokument stworzony przez ekspertów, zawierający wytyczne do tworzonego obecnie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Organizatorami VII Międzynarodowej Konferencji NEUF 2011 są: Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Stowarzyszenie ETA. Zdjęcie: Archiwum Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

gkpge_biuroPrasowe_site