Polsko-niemiecki Szczyt Gospodarczy zorganizowano w ramach obchodów 20. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami.

Prezes Zarządu – Tomasz Zadroga wziął udział w panelu dyskusyjnym, który w całości poświęcony był tematowi energetyki i ochrony środowiska. Prezes PGE zwrócił uwagę na potrzebę opracowania "mixu" energetycznego dla całej UE, który uwzględniałby np. produkcję energii z elektrowni wodnych na północy Europy, z promieni słonecznych na południu, z atomu we Francji, a z węgla w Polsce i Niemczech.

W ocenie Prezesa Tomasza Zadrogi, konieczność tę rozumie cała branża energetyczna i coraz więcej polityków w UE. Zwrócił jednak uwagę, że będzie to niemożliwe bez opracowania jednolitego ustawodawstwa europejskiego.

W wydarzeniu tym udział wzięli czołowi przedstawiciele biznesu, eksperci, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz ministrowie właściwi do spraw gospodarczych.

Szczyt Gospodarczy Polska – Niemcy zorganizowany został przez Konfederację Związków Pracodawców „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Więcej szczegółów na temat Szczytu można znaleźć na www.pracodawcyrp.pl

Zdjęcia: Proacodawcy RP

gkpge_biuroPrasowe_site