Ponadto Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła program wewnętrznego finansowania dla tej inwestycji do wartości 11,6 miliarda złotych, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem, czyli 1 lutego 2014 r. Budowa bloku numer 5 ma zakończyć się po upływie 54 miesięcy, a bloku numer 6 po 62 miesiącach. W ocenie Zarządu Spółki w ostatnich miesiącach zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego – nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dostrzec to można w trzech głównych obszarach: zmianach systemowych na rynku energii, takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka w energetyce konwencjonalnej; projektowanych regulacjach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii racjonalizujących rozwój tego sektora w Polsce; kierunkach europejskiej polityki klimatycznej, w szczególności realizowanych i zapowiadanych interwencji w systemie handlu emisjami CO2. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że szczegóły projektu inwestycyjnego Opole II podane zostaną w najbliższym czasie. *** Rzecznik Prasowy: Maciej Szczepaniuk +48 (22) 340 11 21 +48 785 092 211 biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site