W trakcie trwania II Forum Innowacji zaplanowano liczne wykłady, panele dyskusyjne, podczas których goście i uczestnicy spotkania mogą dzielić się doświadczeniem, wymieniać poglądy, dyskutować o tematach i współczesnych pojęciach, jakimi są innowacyjność, telekomunikacja, elektroenergetyka czy informatyka oraz o problemach pojawiających się w związku z ich rozwojem. Wśród zagadnień dotyczących sektora elektroenergetycznego pojawią się tematy dotyczące między innymi: nowych źródeł energii, redukcji emisji dwutlenku węgla. Forum Innowacji w Rzeszowie jest elementem większego przedsięwzięcia, tj. Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, które rokrocznie odbywa się we wrześniu. Więcej informacji o II Forum Innowacji można znaleźć na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl 

gkpge_biuroPrasowe_site