Jest to pierwszy w historii GK PGE projekt szkoleniowy o tak dużym zasięgu, dofinansowany ze środków pozabudżetowych Grupy. Celem głównym projektu jest wsparcie procesów konsolidacyjnych Grupy Kapitałowej PGE poprzez rozwój kluczowych kompetencji pracowników, w obszarach: zarządzania, finansów, negocjacji i obsługi klienta. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz środkom własnym pracownicy GK PGE będą brać udział w wielu szkoleniach, dających szansę zdobycia nowych i wzmocnienia posiadanych kompetencji oraz ich implementację w standardach pracy we wszystkich działach spółek GK PGE objętych projektem.  - To dzięki pracy tysięcy osób, pracowników, Grupa Kapitałowa PGE ma pozycję lidera wśród producentów energii w Polsce. Doceniamy wysiłek naszych pracowników i dbamy o ich rozwój. Projekt Akademia PGE pozwoli na wsparcie synergii pokonosolidacyjnych oraz zwiększy konkurencyjność PGE na rynku, co przełoży się na większą satysfakcję zarówno wśród naszych pracowników, jak i klientów – mówi Piotr Szymanek, Wiceprezes ds. Korporacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie projektu jest efektem udziału PGE S.A. w konkursie na ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń, którego wyniki ogłoszono w listopadzie 2010 roku. Wniosek złożony do konkursu przez PGE S.A. na realizację projektu Akademia PGE uzyskał wówczas wysoką pozycję na liście rankingowej pod względem wielkości rekomendowanego przez PARP dofinansowania. Szkolenia rozpoczną się w drugiej połowie tego roku i będą realizowane przez 24 miesiące. Cały projekt wraz z etapem oceny efektów szkoleń zakończy się w grudniu 2013 roku.   Szczegółowe informacje o projekcie Akademia PGE  

gkpge_biuroPrasowe_site