W dniu 26 lutego 2013 r. PGE oraz Energa Hydro Sp. z o.o. zawarły warunkową umowę nabycia 75% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. od Iberdrola Renovables Energia S.A. („Iberdrola”), jednocześnie informując o intencji nabycia pakietu pozostałych 25% udziałów będących w posiadaniu EBOiR.

Zawarcie umowy w dniu 21 czerwca 2013 r. nastąpiło w wyniku wyrażenia przez EBOiR zamiaru zbycia 25% udziałów, przy czym warunki cenowe oraz warunki płatności są identyczne z warunkami zawartymi we wspomnianej wyżej umowie z dnia 26 lutego 2013 r. 4 czerwca PGE uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację zezwalającą PGE na nabycie farm wiatrowych w Polsce należących do Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site