W Akademii mogą wziąć udział studenci trzeciego, czwartego i piątego roku studiów oraz absolwenci do 26. roku życia. Akademia składa się z dwóch części: 2-tygodniowej szkoły letniej oraz 2-miesięcznego stażu. Pierwszy tydzień szkoły letniej to trening umiejętności miękkich — technik zarządzania, przywództwa, negocjacji i prezentacji, niezbędnych w pracy każdego menedżera. Drugi tydzień szkoły letniej to wykłady i case’y zaproszonych ekspertów i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Dopełnieniem Szkoły Letniej jest dwumiesięczny staż w Firmie Partnerskiej. Więcej o Akademii Liderów Rynku Kapitałowego: www.alrk.paga.org.pl

gkpge_biuroPrasowe_site