Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A – Tomasz Zadroga zabrał głos w dyskusji panelowej na temat handlu energią, czynników jakie maja wpływ na polski i europejski rynek energii. Uczestnicy dyskutowali na temat wpływu energetyki na konkurencyjność polskiej gospodarki. Poruszone zostały kwestie strategiczne, ekonomiczne, rynkowe, infrastrukturalne oraz tematy związane z przyszłością funkcjonowania rynku. Monika Morawiecka Dyrektor Departamentu Strategii zaprezentowała PGE S.A. z perspektywy rynku europejskiego. Ukazując wyzwania i cele jakie stoją przed Spółką. Forum Energetyczne Rzeczpospolitej było miejscem dyskusji osób odpowiedzialnych za przyszłość polskiego i europejskiego rynku energetycznego. Zagrożeń, oczekiwań i wyzwań stawianych przed uczestnikami rynku.

gkpge_biuroPrasowe_site