Kapituła Konkursu uhonorowała Kopalnię za rekultywację terenów pogórniczych. - Tytuł jest uhonorowaniem wszystkich, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, poprawiają jakość życia jego mieszkańców – czytamy w okolicznościowym folderze wydanym przez organizatorów konkursu. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie 9 listopada br. nagrodę odebrał Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji, Kazimierz Kozioł. - To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Jest potwierdzeniem troski Kopalni o środowisko – powiedział podczas gali Kazimierz Kozioł.

Rekultywacja terenów pogórniczych Kopalni w kierunku leśnym jest częścią szerszego przedsięwzięcia, które ma na celu stworzenie nowej jakości krajobrazu poeksploatacyjnego z wprowadzeniem nowych gatunków roślinnych oraz możliwością rozwoju funkcji rekreacyjnych. Dotychczasowe zalesienie zewnętrznego zwałowiska Pola „Bełchatów” pozwoliło na rozwój środowiska roślinnego i zwierzęcego o zróżnicowanym składzie gatunkowym – znacznie bogatszym niż w lasach sąsiadujących.

W znajdującym się na zrekultywowanym zwałowisku zewnętrznym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”, znajduje się najdłuższa i najlepiej przygotowana trasa w promieniu ponad 100 km od Bełchatowa. Trasa narciarska z wyciągiem krzesełkowym i orczykowym ma długość 760 m, a u podnóża zlokalizowane jest zaplecze gastronomiczno – hotelarskie, z wypożyczalnią sprzętu narciarskiego i serwisem oraz parkingi. Kolejnymi atrakcjami, które przyciągają rzesze turystów są tor saneczkowy, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe i sezonowy tor kartingowy. Na uwagę zasługuje pomysłowość i kreatywność w opracowaniu planów zagospodarowania terenu pogórniczego oraz wszechstronność inwestycji, które służą nie tylko społecznościom lokalnym. Kopalnia otrzymała tytuł Lidera Polskiej Ekologii po raz drugi.

W 2006 r. Minister Środowiska przyznał nam tytuł w kategorii wyrób za Ekologiczną technologię łączenia taśm przenośnikowych.    *** PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. jest liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego. Funkcjonuje od 1975 r. i jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Od 2007 r. należy do największej grupy energetycznej w Polsce – PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Bełchatowska kopalnia jest także największym pracodawcą w regionie łódzkim; zatrudnia ok. 7 tys. osób. Ze względu na rozmiary, nowoczesne podejście do kwestii technologii wydobycia oraz zaangażowania w ochronę środowiska Kopalnia „Bełchatów” znana jest nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie. Bełchatowski węgiel jest najtańszym paliwem energetycznym w Polsce, z którego produkowana jest najtańsza energia w kraju.

Obecnie w PGE KWB Bełchatów S.A. wydobywa się rocznie około 33 mln ton węgla, co stanowi ponad 50% krajowego rocznego wydobycia tego surowca energetycznego. Na bazie bełchatowskiego „brunatnego złota” produkowane jest ok. 20% energii elektrycznej w kraju. PGE KWB Bełchatów S.A. jest firmą nowoczesną i przyjazną środowisku; podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania o charakterze proekologicznym. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Lider Polskiej Ekologii, Firma Przyjazna Środowisku.

gkpge_biuroPrasowe_site