W dniu 20 października 2010 r. na stronach Dziennika Urzędowego UE zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu sektorowym pn.: "Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów". Budowa dotyczy bloku energetycznego o mocy minimum 430 MWe, spełniającego wymogi prawa obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Inwestycja ma na celu zastąpienie przez jednostkę nowoczesną i spełniającą najwyższe światowe standardy, bloków najstarszych i przeznaczonych do wyłączenia w latach 2010-2013 . Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 28.12.2010 roku o godz. 12.00 Zgodnie z harmonogramem obiekt ma zostać oddany do eksploatacji w połowie 2016 roku.

gkpge_biuroPrasowe_site