Żuromin Sp. z o.o. jest w trakcie budowy farmy wiatrowej o mocy 60 MW, składającej się z 30 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda, zlokalizowanej na terenie gmin Kuczbork-Osada, Żuromin, Lubowidz, w powiecie żuromińskim, województwo mazowieckie. Zgodnie z zapisami umowy PGE Energia Odnawialna S.A. stanie się 100% udziałowcem w Spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji, które planowane jest na drugi kwartał 2012 roku.

Zakup farmy wiatrowej wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna S.A., przyczyniając się do budowy wartości oraz pozytywnego wizerunku GK PGE w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto, umożliwi realizację Polityki energetycznej Polski w zakresie OZE oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.   Kontakt dla mediów: Michał Kucaj – Rzecznik Prasowy PGE Energia Odnawialna S.A. tel.: 663 966 668 e-mail: michal.kucaj@elsp.com.pl  

Informacje o spółce: PGE Energia Odnawialna S.A. aby zrealizować zamierzenia inwestycyjne w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie oprócz realizowanych i planowanych akwizycji prowadzi kilkanaście projektów na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Łączna planowana moc realizowanych projektów to ponad 700 MW. Ponadto Spółka realizuje Program Off-shore, posiadający status Zadania Strategicznego w ramach inwestycji PGE Polska Grupa Energetyczna. Założeniem Programu Off-shore jest wybudowanie portfela morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

gkpge_biuroPrasowe_site