W dniu 22 grudnia 2010 spółka podpisała umowę z Deloitte Advisory Sp. z o.o., wykonawcą, który został wybrany w tym postępowaniu.  Deloitte wykona prefeasibility study wraz z podwykonawcami: Pöyry Management Consulting Oy oraz Salans D.Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp.k. Wartość zlecenia wynosi 1.560.000 PLN netto.   *** Na początku 2009 roku polski Rząd zobowiązał spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do udziału w przygotowaniu Programu polskiej energetyki jądrowej i jego realizacji. W planach PGE jest budowa dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. W 2020 roku przewidywane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej. PGE Energia Jądrowa S.A., spółka będąca filarem dla linii biznesowej Energetyka Jądrowa w ramach GK PGE, odpowiada za realizację kompleksowych działań związanych z budową elektrowni jądrowej. Należy do nich m.in. sporządzenie analiz najlepszych praktyk w zakresie przygotowań do budowy i realizacji budowy elektrowni jądrowych w wybranych krajach europejskich, co pozwoli na wdrożenie najlepszych i sprawdzonych  rozwiązań w Polsce.

gkpge_biuroPrasowe_site