Podczas uroczystej gali, 2 czerwca 2009, wyróżnienie z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adama Szejnfelda, odebrał Dyrektor Strategii i Rozwoju PGE Elektrowni Bełchatów – Bolesław Cirkos. „Nowy impuls” przyznawany jest za promowanie nowych i energooszczędnych technologii, a także za działania kształtujące świadomość społeczną pod kątem efektywności energetycznej i działania na rzecz rozwoju rynku energii. PGE Elektrownia Bełchatów S.A. otrzymała wyróżnienie „za pierwsze konkretne działania na rzecz rozwoju i wdrożenia czystych technologii węglowych”, czyli prace nad budową instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

gkpge_biuroPrasowe_site