W związku z tym Rada Nadzorcza PGE Elektrowni Bełchatów S.A. powołała nowych członków zarządu spółki. PGE Elektrownia Bełchatów S.A. będzie odpowiedzialna za integrację spółek, które w przyszłości wejdą w skład linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna.   - PGE Elektrownia Bełchatów to największa elektrownia w Polsce i największa w Europie elektrownia cieplna. Wybór tej spółki do pełnienia kluczowej roli w tworzeniu linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna jest więc naturalny i zapewni płynność procesowi konsolidacji – uzasadnia Tomasz Zadroga, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nowe zadania PGE Elektrowni Bełchatów S.A. jako spółki integrującej i przyszłej centrali linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna wpłynęły na zmianę we władzach spółki. Od 2 lipca 2009 r. decyzją Rady Nadzorczej PGE Elektrowni Bełchatów S.A. skład zarządu spółki jest następujący: Jacek Kaczorowski, prezes Zarządu,Roman Forma, członek Zarzadu,Wojciech Marszałek, członek Zarządu,Tadeusz Witos, członek Zarzadu,Waldemar Szulc, członek Zarządu.Rada Nadzorcza tym samym odwołała ze składu zarządu: Krzysztofa Domagałę, Bolesława Cirkosa, Henryka Koprka. Projekt konsolidacji grupy kapitałowej PGE został ogłoszony w maju 2009 roku. Zakłada on stworzenie 6 linii biznesowych w ramach grupy: Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Atomowa, Energetyka Odnawialna, Handel, Dystrybucja, Hurt (obecnie PGE Electra).  

gkpge_biuroPrasowe_site