Oferty złożyły konsorcja firm: Konsorcjum: • ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska • ALSTOM Power Systems GmbHKonsorcjum: • RAFAKO S.A. • POLIMEX-MOSTOSTAL  S.A. • MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Kolejnym etapem postępowania będzie ocena i analiza ofert, która może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Termin realizacji zamówienia od wydania polecenia rozpoczęcia prac wynosi 54 miesiące w odniesieniu do bloku nr 5 oraz 62 miesiące dla bloku nr 6. Zamówienie będzie realizowane w formule EPC (engineering, procurement, construction) – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym. Nowe bloki spełniać będę wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację, optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne. Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie parametrów nadkrytycznych (temperatura pary >600 st. C, ciśnienie pary >25 MPa) i wysokiej efektywności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie osiąganym przez najnowocześniejsze, europejskie bloki energetyczne. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto nowych bloków wyniesie minimum 45,5%. Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest bardzo ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej – 25%. Jedną z najważniejszych zasad, realizowanych w działalności Grupy Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne. Informacje o PGE Elektrowni Opole: Wyposażona w cztery bloki energetyczne PGE Elektrownia Opole SA jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem kamiennym. Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku osiągnęła wielkość  7,6 TWh, co stanowiło ponad 5% energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Część możliwości produkcyjnych Elektrowni Opole jest wykorzystywana jako źródło ważnych dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego rezerw mocy i sprzedawana jest w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Moc zainstalowana PGE Elektrowni Opole SA na koniec 2010 roku wynosiła 1.492 MW.

gkpge_biuroPrasowe_site