Chodzi o tzw. pylony, które dla każdego z dwóch bloków energetycznych spełniać będą funkcję „kręgosłupa”. W konstrukcjach wysokich na około 125 metrów, to wielkość porównywalna z 40-piętrowym budynkiem mieszkalnym, znajdą się szyby windowe, klatki schodowe oraz kanały pionowe dla kabli elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz pomieszczenia serwisowe.

Pylony wznoszone są metodą ślizgu, wykorzystywaną przy realizacji wysokich budowli, takich jak np. wieżowce. Polega ona na użyciu szybko wiążącego betonu, który w krótkim czasie osiąga wystarczającą wytrzymałość, by unieść w górę konstrukcję deskowania. Dzięki wykorzystaniu tej technologii pylony w Opolu przyrastają o ok. 4 metry na dobę.

Plac budowy w czasie rzeczywistym można oglądać okiem jednej z trzech kamer umieszczonych na terenie Elektrowni Opole. Pierwsza z nich znajduje się na zbiorniku gipsu (wysokość 30 m), druga zamocowana została na istniejącym bloku energetycznym siłowni (wysokość 100 m), a trzecia pozwala podpatrywać wykonawcę z poziomu komina (wysokość 250 m).

Obraz z kamer można znaleźć pod tym linkiem: www.blok5i6.pl/kamery

Obecnie na terenie budowy prace są wykonywane m.in. przy zbrojeniu płyty fundamentowej pod maszynownię bloku numer 6 oraz wylewaniu tzw. chudego betonu pod fundament maszynowni bloku numer 5. Na ukończeniu są prace związane ze wzmacnianiem gruntu (tzw. palowaniem pod jedną z kotłowni) oraz rozpoczęły się prace ziemne związane z wykopem pod pompownię wody chłodzącej jednej z chłodni.

Uruchomiliśmy już układ drenaży pod budynkami głównymi maszynowni i kotłowni. Pracę zaczęła także pompownia docelowa. Te roboty były bardzo istotne z powodu bliskiego sąsiedztwa rzeki i wysokich wód gruntowych w okolicy – mówi Zbigniew Wiegner ze spółki Polimex Projekt Opole Sp. z o.o., dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Dwa realizowane bloki energetyczne, każdy o mocy brutto 900 MW, opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie 46 proc., co umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. W 2019 roku elektrownia, której budowę rozpoczęto blisko 11 miesięcy temu, będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje ambitny program inwestycyjny na lata 2014-2020 o wartości ok. 50 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł. Obok dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, powstanie jeszcze m.in. nowa jednostka na węgiel brunatny w Elektrowni Turów.

W segmencie energetyki odnawialnej, na koniec 2015 r., Grupa planuje przekroczyć poziom 500 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, umacniając pozycję czołowego producenta czystej energii w Polsce.

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site