1. RAFAKO S.A. Polimex-Mostostal S.A. Mostostal-Warszawa S.A. 2. ALSTOM Power Sp.z o.o. Alstom Power Systems GmbH 3. PBG S.A. Ansaldo Caldaie S.p.A.   Złożone oferty są  sprawdzane pod kątem zgodności ze specyfikacją przez doradców handlowo-prawnych i technicznych oraz przez zespół osób w elektrowni posiadających wiedzę w zakresie formalnym i technicznym. Firmy (konsorcja),  których oferty uzyskają ocenę pozytywną zostaną zaproszone do kolejnego etapu postępowania, jakim są negocjacje.  

gkpge_biuroPrasowe_site