Rada Nadzorcza PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna na podstawie decyzji o rozpisaniu konkursu na członków zarządu PGE KWB Bełchatów S.A. (podjętej na posiedzeniu w dniu 14.11.2008r.) w dniu 9 stycznia 2009r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zdecydowała o wyborze następujących osób do składu Zarządu PGE KWB Bełchatów S.A. w ramach IV wspólnej kadencji:

Pana Jacka Kaczorowskiego na Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego

Pana Kazimierza Kozioła na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji

Pana Włodzimierza Sarneckiego na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Inwestycji.

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Nadzorcza nie wyłoniła Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. W związku z powyższym konkurs

na to stanowisko będzie kontynuowany. Do czasu jego zakończenia stanowisko

to zajmuje piastujący je dotychczas Pan Waldemar Rudnicki.

Panowie wchodzący w skład Zarządu spółki charakteryzują się wysokimi umiejętnościami zarządczymi i interpersonalnymi oraz zdolnością budowy efektywnych strategii biznesowych.

Beata Nawrot-Miler

Rzecznik Prasowy

PGE KWB Bełchatów S.A.

gkpge_biuroPrasowe_site