Nowy model biznesowy powstał w ramach działań związanych z konsolidacją Grupy PGE. Jeżeli chcemy osiągać dobre wyniki i stale podnosić swoją pozycję na rynku europejskim Grupa Kapitałowa PGE musi działać w sposób efektywny. Aby było to możliwe, wszystkie ogniwa, które składają się na łańcuch wartości naszej Grupy - od momentu wydobycia węgla po sprzedaż i dostarczenie energii do klienta końcowego, muszą być ze sobą właściwie powiązane i odpowiednio współgrać – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna - Tylko takie rozwiązanie prowadzi do stałego zwiększania wartości Grupy – dodaje. Budowa silnej pozycji rynkowej wymaga sprawnego zarządzania Grupą, a co za tym idzie skutecznego wykorzystania zasobów oraz współpracy poszczególnych obszarów biznesowych. Zawarty w przyjętym modelu podział odpowiedzialności pozwoli spółkom koncentrować się na tych działaniach, które mają wpływ na budowanie wartości i rozwój całej Grupy.

gkpge_biuroPrasowe_site