To nowe otwarcie i zmiana naszego myślenia o dialogu społecznym w Grupie PGE. Chcemy, aby relacje ze stroną społeczną prowadzone były konstruktywnie, systematycznie i świadomie. Będziemy również dynamizować kontakt i dialog ze stroną społeczną. Naszym pierwszym wspólnym sukcesem są bez wątpienia podpisane 21 maja 2018 r. porozumienia kończące spory zbiorowe w PGE Dystrybucji i PGE Obrót – powiedział podczas spotkania Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Podczas spotkania podkreślono znaczenie wspólnego działania i kierowania się dobrem całej Grupy Kapitałowej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że chociaż od PGE oczekuje się pełnienia roli rozjemcy pomiędzy pracodawcami a pracownikami, to organizacje reprezentujące pracowników są odpowiedzialne za rozwiązywanie ewentualnych sporów. PGE zamierza aktywnie włączać się w ten dialog i stwarzać warunki do prowadzenia nawet najtrudniejszych dyskusji.

Pracodawca jest od tego, żeby stworzyć odpowiednie warunki pracy, które będą też przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery. W zamian oczekujemy oddania i owocnej pracy nad najważniejszymi wyzwaniami w obydwu liniach biznesowych oraz innych spółkach Grupy. Taki obowiązek nakładają na nas podpisane w maju porozumienia – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, który operacyjnie nadzoruje pracę powołanego w maju Departamentu Dialogu i Relacji Społecznych w centrum korporacyjnym PGE. Zadaniem kierowanego przez dyrektor Agnieszkę Czarnecką departamentu jest budowanie nowego, lepszego porządku w kontaktach zarządu PGE ze związkami zawodowymi.

gkpge_biuroPrasowe_site