Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA odebrał przyznawaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nagrodę Świadomy pracodawca. PARP uhonorował Spółkę za program Akademia PGE – projekt szkoleniowy podnoszący kompetencje pracowników, zrealizowany przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013.
 
Akademia PGE jest największym jak do tej pory projektem szkoleniowym zrealizowanym dla pracowników wszystkich linii biznesowych Grupy PGE. Przez ponad dwa lata niemal cztery tysiące pracowników różnego szczebla podnosiło swoje kompetencje w obszarze finansów, zarządzania, umiejętności negocjacji i obsługi klienta.
 
Jestem przekonany, że zarówno menedżerowie  jak i pracownicy, którzy wzięli udział w Akademii PGE mają wpływ na naszą organizację, czyniąc ją konkurencyjną na rynku i utrzymując na pozycji lidera – mówił Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, po odebraniu nagrody z rąk Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes PARP.
 
Szkolenia w ramach Akademii PGE realizowane były od sierpnia 2011 r. do końca czerwca 2013 r. W szkoleniu udział wzięło 3685 pracowników, w tym ponad 600 w wieku 45+ otrzymało dodatkowe sesje doradcze. PGE Polska Grupa Energetyczna SA na realizację programu otrzymała wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Spółka otrzymała nagrodę Świadomy pracodawca podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
 

 

gkpge_biuroPrasowe_site