Zmianie uległ § 14 ust. 1-3 oraz § 18 ust. 11. Przyjęte zmiany zwiększają uprawnienia Zarządu, wpływając na usprawnienie funkcjonowania Spółki w zakresie procesów zarządczych. Celem zmian jest optymalizacja struktury organizacyjnej oraz budowa efektywnej, lepiej zorganizowanej wewnętrznie Grupy Kapitałowej. Walne Zgromadzenia upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Akcjonariusze odrzucili zmiany Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia w punkcie umożliwiającym udział w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

gkpge_biuroPrasowe_site