Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył dzisiaj wydanie wyroku w sprawie skargi kasacyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, dotyczącej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r., uchylającego decyzję środowiskową dla budowy bloków 5 i 6 w Oddziale Elektrownia Opole. Następna rozprawa przed NSA dotycząca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przez PGE GiEK SA, odbędzie się 2 października br.

Łukasz Witkowski | rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski(at)gkpge.pl +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site