Agencja Moody’s  po raz kolejny podtrzymała swoją ocenę ratingową dla PGE, co potwierdza pozycję Grupy jako wiarygodnego kredytobiorcy. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym, wysokim poziomie,  jest jednym z kluczowych celów Grupy PGE na kolejne lata – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rating Moody’s uwzględnia silną pozycję PGE jako największej firmy energetycznej w Polsce, rosnący udział przychodów z regulowanej działalności będący efektem nabycia aktywów ciepłowniczych od EDF w 2017 r., a także dobry bilans i stosunkowo niski współczynnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Moody’s oraz Fitch. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

gkpge_biuroPrasowe_site