Memorandum przewiduje podjęcie wspólnych działań w celu przeprowadzenia studium wykonalności dla rozwoju technologii reaktorów jądrowych AP1000 PWR i możliwości budowy pierwszego bloku w tej technologii w Polsce do 2020 roku.

AP1000 PWR to zaawansowane pasywne reaktory wodne ciśnieniowe. Są to reaktory trzeciej generacji, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Reaktory tego typu budowane są obecnie m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Chin.

Westinghouse jest trzecim koncernem, z jakim PGE podpisała Memorandum w ostatnim czasie. Dotychczas powstały grupy robocze działające w ramach współpracy z francuskimi firmami EDF i Areva oraz amerykańsko-japońskim koncernem GE Hitachi Nuclear Energy Americas.

- Podpisane Memoranda zapewniają PGE dostęp do wiedzy o najnowszych technologiach, oferowanych przez światowych liderów w energetyce jądrowej, jak również informacji o uwarunkowaniach wdrożenia tych technologii w Polsce - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Na podstawie analiz, prowadzonych w ramach współpracy z każdym z partnerów, dokonamy wyboru technologii, która będzie wykorzystana w polskich elektrowniach jądrowych - dodał prezes Zadroga.

PGE Polska Grupa Energetyczna planuje budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem pierwszy blok zostanie oddany do użytku do końca 2020 roku, a następne - co dwa lub trzy lata.

***

Informacje dodatkowe:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Westinghouse Electric Company LLC, to amerykańsko-japoński koncern energetyczny, którego udziałowcem jest grupa Toshiba. Firma jest jednym ze światowych liderów w energetyce atomowej. Pierwszy reaktor uruchomiła w Shippingport (USA) w 1957 r. Obecnie w tym kraju ponad połowa elektrowni wykorzystuje technologię oferowaną przez Westinghouse. Firma zatrudnia ponad 8,5 tys. pracowników na całym świecie.

gkpge_biuroPrasowe_site