List wyraża wolę Akcjonariuszy podjęcia wspólnych działań w związku ze sprzedażą pakietów akcji posiadanych w TGE S.A. Ta wspólna propozycja obejmuje zespołowe występowanie wobec zainteresowanych podmiotów i wzajemną zgodę na późniejsze zmiany statutu TGE S.A.

gkpge_biuroPrasowe_site