Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił - zaskarżony przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków skargą kasacyjną - wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2012 r. uwzględniający apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK ECLW i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia. Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE, w sprawie PGE GiEK ECLW wynosi 26,7 mln PLN.

***
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site