Kontynuacja konwersji akcji dotyczy następujących, byłych Spółek GK PGE: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie,PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej,PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku,PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. z siedzibą w Zamościu,PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. z siedzibą w Warszawie,PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. z siedzibą w Lublinie,PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Rzeszowie,PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Łodzi,PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z siedzibą w Łodzi.PGE Elektrownia Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni,PGE Elektrownia Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcu,PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.  z siedzibą w Bogatyni,PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcuoraz spadkobierców akcjonariuszy Spółki – PGE Elektrownia Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu.   Prawo do dokonania konwersji akcji służy spadkobiercom akcjonariuszy w/w Spółek przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. Informacje o niezbędnych do spełnienia warunkach dla podpisania umów zamiany akcji oraz o punktach i osobach kontaktowych dostępne na stronie: Przejdź do strony

gkpge_biuroPrasowe_site