• Henryka Baranowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;

• Marka Pastuszko i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;

• Bolesława Jankowskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych;

• Wojciecha Kowalczyka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych;

• Pawła Śliwy i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;

• Emila Wojtowicza i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

• Ryszarda Wasiłka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

gkpge_biuroPrasowe_site